Kunshan Gaoqiang Industrial Equipment Co., Ltd.

Tủ khô DryZone cho phòng thí nghiệm và các loại khác

Trong lĩnh vực phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, mẫu, mẫu vật và các dụng cụ khác có thể bị ô nhiễm do độ ẩm cao, vì vậy, tất cả các loại dụng cụ và mẫu sinh hóa phải được bảo quản nghiêm ngặt trong môi trường có độ ẩm thấp trước và sau khi sử dụng. Việc lưu trữ thuốc thử có yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, đặc biệt là một số thuốc thử đắt tiền, một khi chúng tiếp xúc với độ ẩm, tất cả các loại phản ứng sẽ xảy ra, trực tiếp dẫn đến giảm độ chính xác của thử nghiệm. Các phương pháp thông thường không thể ngăn hơi ẩm xâm nhập từ từ, chỉ trong tủ ẩm được kiểm soát độ ẩm mới có thể được lưu trữ hiệu quả.


Dryzone Dry Cabinet For Lab and Others